skip to Main Content
Multi Ethnic Business Executives Sitting Together And Having A Joyful Time At Office

Yöneticilerin Çalışanlarında “Muhakkak Olması Gerek” Dediği 4 Çalışan Becerisi

Özellikle de son dönemde içinde bulunduğumuz durumun da etkisiyle bazı çalışan becerileri daha da önem kazanıyor. Hızla gelişen teknoloji ve değişen şirket kültürleri sadece çalışma şeklini değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanlardan beklenen becerileri de şekillendiriyor. Gerek iş ilanlarında gerekse mevcut pozisyonlarda ihtiyaç duyulan beceriler sürekli değişim gösteriyor. Daha önceleri ön planda olmayan birçok çalışan becerisi, özellikle de pandeminin etkisiyle yöneticilerin “olmazsa olmaz” listesine girdi.

  • Değişen Koşullara Kolay Adapte Olabilme:

Adaptasyon yeteneği her zaman çalışanlardan beklenen en temel becerilerden biri ancak yöneticilerin buna verdiği önem git gide artıyor. Örnek verecek olursak, bilindiği üzere birçok firma pandemi nedeniyle hibrit çalışma modeline (yarı ev, yarı ofisten çalışma) geçti. Ofis ortamında çalışmaya alışkın olanlar için bu duruma uyum sağlamak elbette ki kolay olmadı. Bu sebepten ötürü, yöneticilerin özellikle de önümüzdeki dönemler için çalışanlarından beklediği değişen koşullara çok daha kolay adapte olabilme becerisi. Sadece çalışma ortamı değil, aynı zamanda değişen organizasyon yapısı, görev tanımları ve de şirket kültürleri de kolay adaptasyonu gerektiren diğer başlıca dinamikler arasında.

  • Yöneticiden Bağımsız Kendi Kendini Geliştirebilme:

Artık çalışanlardan beklenen en önemli becerilerden biri de yöneticiden bağımsız olarak kendini geliştirebilme. Değişen çalışma şekillerinin, iş tanımlarının ve bunların getirdiği yeni niteliklerin farkında olarak kendi kendini geliştirmeye açık olan çalışanlar, iş hayatında çok daha fazla avantaj sahibi. Özellikle de yöneticilerine yeni fikirler sunan, yüksek farkındalığa sahip, değişim ve yenilik odaklı çalışanlar, iş hayatında ön plana çıkıyor. Bununla birlikte yöneticilerin de iş tanımlarının değişime uğraması, onları “hiyerarşik yöneten” konumundan “yol gösterici” konumuna taşıyor. Bu değişimin en temel sebepleri, çalışanları daha fazla sorumluluk almaya teşvik ederek özgüvenlerini geliştirmek ve değişen koşullarda ihtiyaç duydukları niteliklerin farkındalığına yöneticiden bağımsız ulaşmalarını sağlamak.

  • Etkin İletişim Kurabilme:

Özellikle de son dönemde iletişimin dijital platformlara taşınması, çalışanlarda çok daha etkin iletişim becerilerinin aranmasına yol açıyor. Bu platformlarda etkin iletişim kurabilmek, yüz yüze iletişimden çok daha zor. Bu noktada özellikle online görüşmelerde çalışanlardan beklenen en temel beceriler; tıpkı yüz yüze iletişimde olduğu gibi konuşmaya hâkim ses tonu, jest ve mimiklerin etkin kullanımı, konuşmanın akıcılığı, karşı tarafın dikkatini çekecek anlatım tekniği ve iletilmek istenen mesajın net olarak ifade edilebilmesi. Bunların dışında bu dijital platformların kullanımına hâkim olabilmek de oldukça önemli.

  • Empati Kurabilme:

Empati, sosyal hayatta olduğu gibi iş hayatında da sağlıklı iletişimin sürdürülebilmesi için gerekli en temel beceri olarak kabul ediliyor. Takım arkadaşını dinleyen, sorununa çözüm önerisi getiren çalışanlar; hem takım içi uyuma katkı sağlıyor hem de ortamdaki çalışma motivasyonunu yükseltiyor. Bu durum, çalışanların hata yapmaktan duyduğu korkuyu azaltıyor ve yaptığı işe karşı  özgüveninin yükselmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda takım içi iletişimin daha kolay sağlanması; takım arkadaşları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine, sorunlara daha kolay çözüm üretilmesine ve zamanın daha verimli kullanılmasına da olanak sağlıyor.

Back To Top
Ara